Zakir – Documentary Film

 


 

Zakir | Hacıbektaş | Erdem Yıldırım | Sıdkı Baba – Çatılmadan Yerin Göğün Binası from Zakir Documentary Film on Vimeo.


 

Zakir Teaser from Zakir Documentary Film on Vimeo.


 

Zakir Teaser | Nurhak | Kör Ali ile Gıdık Mustafa from Zakir Documentary Film on Vimeo.


(use translator)
Please visit these links for more!
http://facebook.com/zakirfilm
http://twitter.com/zakirfilm
http://instagram.com/zakirfilm
12 şehirde çekilen Zakir belgelseli, birbirinden farklı yörelerde bu hizmeti yerine getiren zakirlerin kendi hikayelerini anlatan belgesel film.
Long Description
Zakir
Belgesel Film
Anadolu’da yüzyıllardır Alevi-Bektaşi-Kızılbaş inancına mensupların başlıca ibadeti olan cemlerde On İki Hizmet olarak bilinen hizmetlilerden biri olarak müzik icrası görevini yerine zakirler, aynı zamanda âşıklar ve dedelerle birlikte kültürel belleğin en önemli taşıyıcılarından birisi olagelmiştir. Günümüzde yaygın bir şekilde inşa edilen cemevleriyle birlikte özellikle büyük şehirlerde görünürlüğü giderek artan zakirler, özellikle kırsal bölgelerdeki yöresel cemlerde hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.
Günümüzde zakirlik hizmetinin geleneksel olarak sürdürüldüğü 12 şehirde çekilen Zakir belgelseli, birbirinden farklı yörelerde bu hizmeti yerine getiren zakirlerin kendi hikayelerinden yola çıkarak, bu hizmetin sürdürülmesi konusundaki çabalara odaklanmaktadır. Bir kişinin zakirliğe ilk adımı atmasından bu hizmeti yerine getirme sürecine, zakirliğin âşıklıkla ilişkisinden yöresel farklılıklara, cem repertuarından günümüzdeki icra biçimlerine, bu hizmetle ilgili pek çok detayı barındıran belgesel, kutsal bir görev olarak sürdürülen zakirlik özelinde Anadolu’daki farklı müzik icralarının boyutlarını açığa çıkarması bakımından da önemli bir işleve sahiptir.
Directed By   Okan Ulusoy & Melih Cevdet Tekşen
Produced By   EDE Photo&Video Works

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

↓